Julkisivusäleikkö ja Auringonsuojasäleikkö


saleikot1

Julkisivusäleikköjä käytetään mm. näkösuojana, julkisivuelementteinä rakennusten julkisivuissa tai IV-säleikköinä. Alumiiniset auringon-suojasäleiköt soveltuvat ikkunoiden ulkopuoliseen auringon- suojaukseen. Säleikköjä voidaan käyttää ikkunoiden yläpuolella joko vaaka-säleikköinä tai ikkunoiden edessä pystysäleikköinä. Säleiden määrä käyttökohteen suojaustarpeen mukaisesti kk 50 mm…250 mm. Auringonsuoja- ja -julkisivusäleiköistä löytyy useita eri malleja erilaisiin käyttöolosuhteisiin ja -tarpeisiin.

Suunnittelupalvelumme auttaa valitsemaan käyttökohteeseen sopivan ja kiinnitysratkaisuiltaan tarkoituksenmukaisen mallin jo rakennusta suunniteltaessa. Suunnitelupalvelu kattaa myös asiakaslähtöiset ja projekti-kohtaiset ratkaisut.

Säleiköt valmistetaan suulake- puristetusta alumiinista.